Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby víka tvářením 

    Hansen, Petra
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby komplikované součásti s přechodem eliptického pláště v hranatý tvar. Materiálem je hliník EN: AW-3003 o tloušťce 2 mm. ...