Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtové modelování rámu obráběcího stroje 

    Hermanský, Dominik
    Predmetom diplomovej práce je vytvorenie výpočtového modelu rámu zvislého sústružníckeho centra. Vplyvom pohybových častí sa generuje teplo a prenáša sa do rámu. Bol vytvorený model, ktorý slúži pre výpočet rozloženia ...