Now showing items 1-1 of 1

  • Přesuvna elektromechanická 

    Přecechtílek, Pavel
    Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis ...