Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění kompozitních materiálů pomocí robotů 

    Rubišar, Václav
    Diplomová práce se zabývá obráběním kompozitních materiálů pomocí robotů. Je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na podrobné představení pojmu „průmyslový robot“ s ...