Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní frézování korozivzdorných ocelí oktagonální VBD 

    Kouřil, Petr
    Tato práce je zaměřena na problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto ocelí a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části ...