Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní frézování korozivzdorných ocelí oktagonální VBD 

    Kouřil, Petr
    Tato práce je zaměřena na problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto ocelí a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části ...
  • Racionalizace výroby tělesa brusky 

    Mišelnický, Lukáš
    Práce je zaměřena na racionalizaci výroby Tělesa brusky, jakožto speciálního příslušenství pro svislý soustruh s typovým označením BASICTURN 1250 od firmy TOSHULIN, a.s. V práci jsou popsány problémy současné výroby a ...