Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla 

    Kůdelová, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá dynamickým chováním výměníků tepla, které je popsáno systémem diferenciálních rovnic. V této souvislosti obsahuje obecné informace o přenosu tepla, výměnících tepla a jejich uspořádání. Hlavním ...