Now showing items 1-1 of 1

  • Kondenzační parní turbina s přihříváním 

    Urbánek, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro spalování biomasy. Turbína je navržena jako dvoutělesová, s pěti neregulovanými odběry páry pro regenerační ohřev napájecí vody. Cyklus turbíny ...