Now showing items 1-2 of 2

  • Kondenzační parní turbina 

    Siuda, Radim
    Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny s odpojitelným kondenzačním modulem a integrovanou převodovkou. Jako zdroj energie je uvažováno odpadní teplo vznikající činností vznětových motorů velkých ...
  • Modernizace VT dílu parní turbiny 300 MW 

    Vaľočík, Jan
    Náplní této diplomové práce je návrh modernizované třítělesové parní turbíny 300 MW typu K300 – 170 s přihříváním páry. V první části práce je vypracováno bilanční schéma, které je spočteno pro zadané nominální parametry. ...