Now showing items 1-1 of 1

  • Transtibiální protéza pro rekreační in-line bruslení 

    Sabo, Karol
    Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a následnou fyzickou realizáciou transtibiálnej protézy pre rekreačné in-line korčuľovanie. Práca sa v prvej časti zaoberá súčasným stavom poznania a zhŕňa dostupné informácie ...