Now showing items 1-1 of 1

  • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

    Solčániová, Ivona
    Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so ...