Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie CNC výroby součásti z hliníkové slitiny 

    Novotný, Michal
    Diplomová práce Technologie CNC obrábění součásti z hliníkové slitiny je zpracována na základě konkrétního zadání firmy FP cz s.r.o. Jádro celé práce spočívá v návrhu technologie výroby zadané součásti z hliníkové slitiny ...