Now showing items 1-1 of 1

  • Trvanlivost destiček ADMX při frézování materiálů skupiny S 

    Tejkl, Jakub
    Diplomová práce je zaměřena na studium obrábění materiálů skupiny S. V teoretické části práce byly tyto materiály rozděleny a následně analyzovány. Dále byly rozebrány z hlediska jejich zhoršené obrobitelnosti. V praktické ...