Now showing items 1-1 of 1

  • Design samojízdného žacího stroje na trávu 

    Zapletálek, Martin
    Diplomová práce se zabývá rozborem a návrhem designu samojízdného žacího stroje na trávu. Stroj je navržen pro sečení pícnin a jejich následnou úpravu. Zaměřuje se na obrovský záběr a velký hodinový výkon. V návrhu je ...