Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

    Nejedlý, Tomáš
    Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
  • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

    Bazalová, Lucie
    Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...