Now showing items 1-1 of 1

  • Naklápěcí a zdvihový mechanismus skladovacího zásobníku 

    Ostrý, Josef
    Náplní této diplomové práci je návrh konstrukčního uspořádání zdvihového a naklápěcího mechanismu skladovací věže SSI Logimat, včetně návrhu jejich pohonu. V úvodu práce je zařazen popis vybraných vertikálních skladovacích ...