Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace růstu polovodičových nanovláken 

    Pejchal, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je ...
  • Řízení teploty nanostruktur pomocí absorpce světla 

    Kovács, Roland
    Diplomová práce se zabývá novou metodou rychlého ohříváním nanostruktur pomocí fokusovaného laserového svazku s využitím lokalizovaných plazmonů (kolektivní oscilace elektronů). Pomocí lokální změny teploty může být zahájen ...