Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace uložení projektorové čočky 

    Bezděk, Matěj
    Diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu držáku projektorové čočky. Práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým oddělením firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. V práci je nejprve stručně popsán vývoj ...