Now showing items 1-1 of 1

  • Využití tryskového proudění v civilní letecké dopravě 

    Švec, Michal
    Diplomová práce se zabývá tryskovým prouděním. Její rešeršní část pojednává o podmínkách vzniku tryskového proudění, jeho charakteristikách, rozdělení podle zeměpisné polohy a jevech, které tryskové proudění doprovázejí. ...