Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace technologie vrtání 

    Rozum, Josef
    Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci technologie vrtání děr v ložiskových kroužcích určených pro větrné elektrárny. Práce obsahuje přehled vrtacích nástrojů, rozbor stávajícího stavu a návrh racionalizačních opatření. ...