Now showing items 1-1 of 1

  • Kondenzační parní turbina 

    Siuda, Radim
    Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkové parní turbíny s odpojitelným kondenzačním modulem a integrovanou převodovkou. Jako zdroj energie je uvažováno odpadní teplo vznikající činností vznětových motorů velkých ...