Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle 

    Hodas, David
    Cílem této diplomové práce je zhodnocení a volba nejvhodnější možnosti uložení pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Hodnotí celkové dynamické chování pohonné jednotky, která má být uložena v rámu vozu ...