Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vhodné technologie výroby pro součást "patka sloupku" 

    Langr, Aleš
    Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech ...