Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat 

    Bartušek, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou zabezpečení digitálních dat pomocí CRC. V práci je popsán princip bezpečnostního kódování, zejména pak zabezpečení dat pomocí CRC, u něhož je vysvětlen matematický princip zabezpečení, ...