Now showing items 1-1 of 1

  • Diskrétně normované řády kvaternionových algeber 

    Horníček, Jan
    Tato práce shrnuje autorův výzkum v oblasti teorie kvaternionových algeber, jejich izomorfismů a maximálních řádů. Nový úhel pohledu na tuto problematiku je umožněn využitím pojmu diskrétní normy. Za hlavní výsledky práce ...