Now showing items 1-1 of 1

  • Úprava izolace v zadní části autobusu 

    Pešina, Jan
    Diplomová práce je zaměřena na návrh změny technologického postupu výroby sestavy „sendvič“ ve firmě Iveco Bus. Řeší nové upínání sestavného stolu, výběr nových lepidel a nového materiálu lišty. V první části je představena ...