Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

    Sejkora, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...