Now showing items 1-1 of 1

  • Použitelnost Simulinku pro modelování prádelenského procesu 

    Sobočík, Robert
    Práce je rozdělená do dvou částí. První část má rešeršní charakter. Obecně popisuje matematické modelování a simulace, program MATLAB Simulink a prádelenský proces. Druhá část je věnována matematickému modelu průmyslové ...