Now showing items 1-2 of 2

  • 3D vodní paprsek 

    Kučera, Michal
    Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
  • Návrh vhodné technologie výroby pro součást "patka sloupku" 

    Langr, Aleš
    Diplomová práce, vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia, předkládá návrh vhodné technologie výroby pro součást “patka sloupku“, která slouží k uchycení filtrační jednotky k zemi. Materiálem je ocelový plech ...