Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes 

    Kolesár, Roman
    Práce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již ...