Now showing items 1-20 of 473

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • 3D vodní paprsek 

  Kučera, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
 • Aerodynamický návrh větrné turbíny pro zvolenou lokalitu 

  Chromec, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje větrným turbínám. První část práce popisuje základní atributy větrné energetiky a větrných turbín a je doprovázena velkým počtem obrázků. V další části je provedeno statistické zpracování ...
 • Aeroelastická analýza konstrukce letounu VUT 081 Kondor 

  Talanda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou třepetání letounu VUT 081 Kondor vyvíjeného na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Práce obsahuje podrobný popis letounu a jeho konstrukce, ...
 • Algoritmy doplňování chybějících dat v audiosignálech 

  Kolbábková, Anežka
  Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do audio signálů a algoritmy řešícími problém založenými na řídké reprezentaci audio signálu. Práce se zaměřuje na některé algoritmy, které řeší doplňování chybějících dat ...
 • Alternativní rám Formule Student vyhovující požadavkům mezinárodních pravidel 

  Ondák, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh rámové konstrukce formulového vozu kategorie Formule Student. Cílem bylo snížit váhu a zvýšit torzní tuhost vzhledem k předchozí verzi vozidla a prokázat výhody alternativního řešení formulových ...
 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Slabyhoudek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážních linek a návrhem na zlepšení jednotlivých montážních procesů s cílem dosáhnout co nejnižšího počtu neshodných výrobků. Skládá se ze 4 částí – první část této práce se zabývá ...
 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Analýza materiálu pro laserového řezání 

  Tonkovič, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá laserovým řezáním plechů od vybraných výrobců oceli. V úvodní části jsou obecně popsány základy laserových technologií, především v oblasti průmyslového použití laserů. Jsou zde uvedeny požadavky ...
 • Analýza modálních vlastností lopatkové řady s lopatkami svázanými Z-vazbou 

  Valoušek, Tomáš
  Tato práce se zabývá modální analýzou lopatkové řady parní turbíny svázané Z-vazbou. Práce byla řešena pomocí konečnoprvkového systému ANSYS. V práci je využito cyklické symetrie s cílem získat vlastní frekvence celého ...
 • Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR 

  Bednář, František
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, ...
 • Analýza pevnosti klikového ústrojí motoru W12 

  Melounek, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou klikového hřídele motoru VW 6,0 W12. Prvním cílem je vytvoření CAD modelu na základě reálné součásti, následně pak vytvoření MKP modelu pro další potřeby výpočtů. S ohledem na dynamický ...
 • Analýza procesu výroby HPL desek použitých na stavby dětských hřišť společností Kompan a.s 

  Vik, Michal
  Teoretická část práce sestává z představení společnosti KOMPAN A.S. V diplomové práci jsou také představeny hlavní části výroby, především CNC dílny, významná pracoviště a sklad. V experimentální části je nejprve představen ...
 • Analýza provozních rizik nově zaváděných typů letadel 

  Sklenář, Filip
  Diplomová práce se zabývá procesem zavádění nových letadel do provozu. Především všemi kroky od počáteční vize nového letounu až po uvedení letadla do provozu. Obsah diplomové práce se skládá ze sedmi částí. V prvních ...
 • Analýza rizik a bezpečnosti u optické kontrolní stanice 

  Mank, Slavomír
  Táto diplomová práca sa zaoberá bezpečnosťou strojového zariadenia z produkcie našej firmy. Jedná sa o optickú meraciu stanicu na kontrolu zdvihu ovládacej ihly vstupného ventilu vysokotlakového benzínového čerpadla do ...
 • Analýza řezných sil při řezání závitů 

  Štokman, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou silového zatížení při řezání závitů. Práce zahrnuje základní metody výroby závitů, fyzikální podstatu řezného procesu, PVD povlaky, nástrojové materiály, analýzu a vyhodnocení ...
 • Analýza spoje křídlo-trup letounu L 410 NG z hlediska filozofie konstrukce s přípustným poškozením 

  Duchoň, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoja krídlo-trup letúna L 410 NG z hľadiska požiadaviek na konštrukcie s prípustným poškodením. Práca obsahuje stanovenie distribúcie zaťaženia na jednotlivé závesy spoja krídlo-trup, ...
 • Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě 

  Pešata, Jan
  Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self- Audit HandbookforSMEs určenou pro malé a střední podniky. ...
 • Analýza technicko-ekonomických parametrů traktorových souprav v dopravě 

  Krátký, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití traktoru v zemědělské dopravě. V první části je popsán současný stav v konstrukci traktorových motorů, převodovek a podvozků, které se používají u traktorů vhodných pro ...
 • Analýza volného kmitání součástí obráběcího stroje při vysokorychlostních posuvech 

  Zábojník, Petr
  Rostoucích nároků na produktivitu obráběcích strojů je dosaženo zvyšováním dynamiky těchto strojů. S vysokou dynamikou se na stroji může budit volné kmitání jednotlivých součástí, které ovlivňuje přesnost pohybu posuvové ...