Show simple item record

Tools for measuring video quality without reference

dc.contributor.advisorSlanina, Martincs
dc.contributor.authorZach, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:34Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:34Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZACH, O. Nástroje pro měření kvality videosekvencí bez reference [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65740cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27355
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá objektivními metrikami pro hodnocení kvality videa bez reference. Jsou zde krátce popsány všeobecné základy hodnocení kvality videosekvencí, dále jsou uvedeny základní předpoklady objektivních metrik. Hlavním zaměřením práce jsou no-reference přístupy. Práce se snaží popsat základní metody pro hledání rušení ve videosekvencích. Je uveden rozdíl mezi metrikami pracujícími v prostorové a spektrální oblasti. Dále je popsán návrh aplikace v prostředí Matlab pro objektivní testy kvality videosekvencí. Byla navržena a implementována metrika pro odhad PSNR pro H.264 kódovaná videa na základě informací z bitové toku. Závěrem jsme sestavili databázi videosekvencí a provedli objektivní testy, které byly srovnány s výsledky testů subjektivních.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with objective video quality assessments without reference. Some of the basics of video quality evaluation are described. Also some basic conditions for objective video quality metrics are introduced. The main focus of the thesis are no-reference approaches. Thesis tries to describe basic methods for seeking distortion in video. The difference between spatial-domain oriented and spectral-domain oriented metrics is analyzed. We also describe design of tool for measuring objective video quality in Matlab environment. We then designed and implemented a bit-stream oriented metric for estimation of the PSNR of H.264 coded sequences. Finally, we created a database of video sequences and we held objective tests. Results were compared with results from subjective measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvalita videacs
dc.subjectobjektivní hodnocenícs
dc.subjectno-referencecs
dc.subjectNRcs
dc.subjectPSNRcs
dc.subjectmetrika pro hodnocení kvalitycs
dc.subjectGBIMcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectNR VQTcs
dc.subjectkvalita videaen
dc.subjectobjektivní hodnoceníen
dc.subjectno-referenceen
dc.subjectNRen
dc.subjectPSNRen
dc.subjectmetrika pro hodnocení kvalityen
dc.subjectGBIMen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectNR VQTen
dc.subjectH.264en
dc.titleNástroje pro měření kvality videosekvencí bez referencecs
dc.title.alternativeTools for measuring video quality without referenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:45cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65740en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:33en
sync.item.modts2021.11.12 12:32:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDostál, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Kadlec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Milan Motl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record