Show simple item record

The influence of zinc ion on possitive elektrode of Ni-Zn accumulators

dc.contributor.advisorChladil, Ladislavcs
dc.contributor.authorKarásek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:00:46Z
dc.date.available2018-10-21T17:00:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, S. Vliv zinečnatanových iontů na kladnou hmotu Ni-Zn akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66932cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27390
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou vylučování zinečnatanových iontů na kladné elektrodě nikl-zinkových akumulátorů. Cílem práce bylo změřit impedanční charakteristiky kladné elektrody v různých stavech vybití a pozorovat vliv ZnO na změny impedančních spekter. Teoretická část je zaměřena na hydroxid nikelnatý jako hmotu pro konstrukci kladných elektrod a jeho chování při cyklování v elektrolytu. Experimentální část podrobně popisuje výrobu elektrodového systému a přípravu elektrolytů s různým stupněm nasycení oxidem zinečnatým. Cely byly galvanostaticky cyklovány a proměřeny metodou impedanční spektroskopie. Naměřené křivky impedančního spektra byly simulovány náhradními obvody pro lepší pochopení probíhajících dějů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the establishment of zinc ions at the positive electrode of nickel-zinc batteries. The aim of the study was to measure the impedance characteristics of the positive electrode in various states of charge and observing the effect of ZnO on the changes of impedance spectra. The theoretical part is focused on nickel hydroxide as a construction material for positive electrode and its behavior during cycling in the electrolyte. The experimental part describes in detail the manufacture of the electrode system and the preparation of electrolytes with different degrees of saturation with zinc oxide. The cells were cycled and measured using impedance spectroscopy. The measured impedance curves were simulated with equivalent circuits for a better understanding of the ongoing processes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrochemický zdroj prouducs
dc.subjectalkalický akumulátorcs
dc.subjectNi-Zn bateriecs
dc.subjectelektrodacs
dc.subjectelektrolytcs
dc.subjectimpedanční spektroskopiecs
dc.subjectEQCM.cs
dc.subjectElectrochemical power sourceen
dc.subjectalkaline batteryen
dc.subjectNi-Zn batteriesen
dc.subjectelectrodeen
dc.subjectelectrolyteen
dc.subjectimpedance spectroscopyen
dc.subjectEQCM.en
dc.titleVliv zinečnatanových iontů na kladnou hmotu Ni-Zn akumulátorůcs
dc.title.alternativeThe influence of zinc ion on possitive elektrode of Ni-Zn accumulatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:27cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66932en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:00:43en
sync.item.modts2020.03.31 09:44:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Vítězslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Uvádíte dva procesy probíhající na zinkové elektrodě, primární a sekundární, z jakého důvodu se primární proces považuje za "zastaralý"? Jste si jistý, že PTFE zlepšuje smáčivost zrn? Můžete podrobně popsat a objasnit jednotlivé prvky v náhradním obvodu? Proč je druhé plato získané při měření EIS negativní výsledek? Je pravda že ZnO zlepšuje vodivost? Jaké jsou hlavní nevýhody Ni-Zn akumulátoru? Byl by přínos cyklovat akumulátor jen v režimu mělkého vybíjení? Co bylo očekáváno od měřeni EQCM? Jaké poznatky by toto měření přineslo?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record