Show simple item record

Weldig of the different type of steel by the Yb-YAG laser

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorChlád, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:33Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHLÁD, L. Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27391
dc.description.abstractDiplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové technologie svařování, oceli vyšších pevností, technologie tailored blanks a zkoušky svarových spojů. V experimentální části byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky svarů, a to příčná zkouška tahem, zkouška tvrdosti podle Vickerse, zkouška hloubením podle Erichsena a zkouška makrostruktury a mikrostruktury. V závěru diplomové práce jsou uvedeny a vyhodnoceny jednotlivé výsledky experimentu.cs
dc.description.abstractThe master's thesis presents an experiment of welding of high strength steel Docol 1200 M and of steel DC01 by the fiber Yb-YAG laser. The experiment is based on testing welds which were made during the experiments. The lasers, laser technologies of welding, steels of higher strength, tailored blanks technology and testing of welds are described in the theoretical part. The practical part contains description and evaluation of tests of welds – transverse tension test, Vickers hardness test, Erichsen cupping test and macrostructure and microstructure test. The final evaluation results of the experiment are presented in the conclusion of the master's thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectocelcs
dc.subjecttailored blankscs
dc.subjectzkouškacs
dc.subjectlaseren
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectsteelen
dc.subjecttailored blanksen
dc.subjecttesten
dc.titleSvařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laserucs
dc.title.alternativeWeldig of the different type of steel by the Yb-YAG laseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:15:26en
sync.item.modts2020.04.01 00:37:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHála, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen)cs
but.defencePosluchač seznámil komisi s prezentací své diplomové práce. V rámci své prezentace seznámil komisi s cílem DP, vlastním experimentem i výsledky práce. Zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy komise k diplomové práci: - Co je vada neprovařený kořen? - Jaké jsou třídy hodnocení vad svarů? - Lze použít jiný laser pro svařování uvedených ocelí? - Proč svar praskl mimo svar i při vadě kořene? - Co lze provést pro zvýšení počtu vtisků při měření tvrdosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record