Show simple item record

Simulator of solar light for the solar cells testing

dc.contributor.advisorVaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorPalla, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:35Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:35Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPALLA, M. Simulátory solárního záření pro testování solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27412
dc.description.abstractPrvní část práce se zabývá úvodem do problematiky a představením základních pojmů plynoucích ze zadání. Tyto pojmy jsou představeny a detailně popsány. Na tuto část navazuje kapitola s možnostmi využití sluneční energie. V práci je představeno, jak je možné využívat přímé i difúzní sluneční záření. Poslední část teoretické části je věnována základnímu popisu normy IEC 60904 a IEC 60904-9. Praktická část se zabývá představením vybraných simulátorů slunečního záření a jejich proměření. Z tohoto měření je stanovena klasifikace třídy podle normy IEC 60904-9. Poslední část této diplomové práce je věnována konstrukci solárního simulátoru složeného z LED diod. Tento simulátor je následně proměřen a je stanovena jeho třída podle vyzařovaného spektra.cs
dc.description.abstractThe first part deals with an introduction to the basic fundamentals and presentation of theory from the assignment. The fundamentals are presented and described in detail. This part is followed by chapter describing possibilities of using solar energy. The paper presents possibilities of using both direct and diffuse solar radiation. The last chapter of the theoretical part is devoted to the basic description of the IEC 60904 and IEC 60904-9 standards. The practical part presents selected solar simulators and their measurement. Classification class according to IEC 60904-9 is determined from this measurement. The last part of the work is devoted to the construction of a solar simulator composed of LEDs. The simulator is then measured and its class is determined by emitted spectrum.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpektrumcs
dc.subjectdifúzní zářenícs
dc.subjectglobální zářenícs
dc.subjectIEC 60904-9cs
dc.subjectSolární simulátorycs
dc.subjectZdroje světlacs
dc.subjectvyužití sluneční energie.cs
dc.subjectSpectrumen
dc.subjectdiffuse radiationen
dc.subjectglobal radiationen
dc.subjectIEC 60904-9en
dc.subjectsolar simulatorsen
dc.subjectlight sourcesen
dc.subjectthe use of solar energy.en
dc.titleSimulátory solárního záření pro testování solárních článkůcs
dc.title.alternativeSimulator of solar light for the solar cells testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-14-12:25:16cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:33en
sync.item.modts2021.11.12 12:38:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSolčanský, Marekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1) Na kterou část slunečního spektra jsou nejvíce citlivé křemíkové solární čkánky? A proč? 2) Definujte rozdíly mezi křemíkovými a germániovými solárními články z pohledu spektrální citlivosti. 3) Vyrábí se kombinace z hlediska účinnosti germániového a křemíkového solárního článku? 4) Definujte rozmístění LED diod na solárním simulátoru. Jaké typy diod byly vybrány a proč? 5) Definujte pojem technologická účinnost použitý v práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record