Show simple item record

Application of Modern Technologies for Production of Front Part Fastening System Mountaineering Crampons

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorSamohýl, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:22Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSAMOHÝL, L. Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27432
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu prototypu předního dílu mačky bude využita aditivní metoda Fused Deposition Modeling – 3D tiskárna uPrint. Součástí práce bude výroba silikonové formy předního dílu mačky pomocí vakuového licího systému. Silikonová forma bude sloužit pro odlití určitého počtu dílů z komerčně dostupných materiálů. Práce bude ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením výroby předního dílu mačky s doporučením a rozborem nejvhodnější ekonomické varianty řešení.cs
dc.description.abstractThe aim this bachelor thesis is a production of prototype front part fastening system mountaineering crampons. In this work will be carried out the design and construction of a new prototype parts using the parametric application SolidWorks. For prototype production front part crampons will be used additive method Fused Deposition Modeling - uPrint 3D printer. Part of the work will be production of silicone moulds front part crampons using vacuum casting system. Silicone mould will be used for casting of a certain number parts from commercially available materials. The work will be finished with technical and economic evaluation of production front part crampons with recommendations and the best economic analysis of alternatives.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCADcs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectFused Deposition Modelingcs
dc.subjectsilikonová formacs
dc.subjectodlévánícs
dc.subjectpolyuretanový elastomercs
dc.subjecthorolezecká mačka.cs
dc.subjectCADen
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subjectsilicone moulden
dc.subjectcastingen
dc.subjectpolyurethane elastomeren
dc.subjectmountaineering crampon.en
dc.titleAplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačkycs
dc.title.alternativeApplication of Modern Technologies for Production of Front Part Fastening System Mountaineering Cramponsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:56cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:00:58en
sync.item.modts2020.04.01 01:28:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZouhar, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: doc. Sojka Použitá technologie při hromadné výrobě - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record