Show simple item record

Production of Children's Stool for Dental Office Using Fused Deposition Modeling Method

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorKyseľová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:53Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKYSEĽOVÁ, B. Výroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27433
dc.description.abstractBakalárska práca popisuje tvorbu návrhu modelu detskej stoličky v tvare ľudského zuba využiteľnou v stomatologickej ordinácii. Práca je radená do nadväzujúcich oddielov tak, ako bolo pri návrhu postupované. V úvode práce je venovaná pozornosť vytvoreniu fyzického modelu, ďalej predostrie využitie ručného 3D skenera a v rámci digitalizácie následne podloží nevyhnutnú úpravu dát získanú po skenovaní. Práca sa tiež zaoberá výrobou modelu stoličky, ktorá je realizovaná na 3D tlačiarni uPrint s využitím metódy Fused Deposition Modeling. Súčasťou práce je i odôvodnenie prínosov dosiahnutých použitím rozdielnych metód a technológii v súčasnej dobe. Práca je ukončená zhodnotením vyťaženia konštruktéra oproti 3D skeneru a 3D tlačiarne.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focus on the description of modelling of the children´s stool in the shape of human teeth with regarding use to dental office. Firstly, the thesis gets closer to creating a physical model. It outlines the use of 3D handy scanner and then involving digitizing the necessary adaptation data obtained after scanning premises. Production of the stool will be provided by uPrint 3D printer by using methods Fused Deposition Modeling. It also justifies the benefits achieved by using these methods and technologies in the present. The thesis will be completed by appraising of constructer´s workload to 3D scanner and 3D printer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectFDM (Fused Deposition Modeling)cs
dc.subjectCAD (computer aided design)cs
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectFDM (Fused Deposition Modeling)en
dc.subjectCAD (computer aided design)en
dc.titleVýroba dětské stoličky pro stomatologickou ordinaci s využitím metody Fused Deposition Modelingcs
dc.title.alternativeProduction of Children's Stool for Dental Office Using Fused Deposition Modeling Methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-14cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:54cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:40:58en
sync.item.modts2020.03.31 20:25:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZouhar, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: doc. Sojka Náklady navrhovaného řešení - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record