Show simple item record

Effective measures in the production of the component in condition a firm

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorHradil, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:20Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHRADIL, R. Efektivní opatření ve výrobě zadané součásti ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27439
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh opatření, vedoucích k zefektivnění stávající výroby součásti hydraulického rozvaděče. Realizace této práce probíhala ve spolupráci se soukromou firmou S&K TOOLS spol. s r. o., se sídlem v Brně, která se zabývá přesnou výrobou strojních součástí. První část práce je věnována uvedení do filozofie firmy, rozboru součásti a stávající technologie výroby. Druhá část práce obsahuje konkrétní návrhy na zlepšení včetně technicko-ekonomického zhodnocení těchto úprav.cs
dc.description.abstractThe subject of this Bachelor thesis is a proposal of conditions, which increase efficiency of manufacturing of the hydraulic distributor. Project was carried out in cooperation with private company S&K TOOLS spol. s r. o., which is based in Brno and focused on manufacturing of engineering parts. First part of thesis is dedicated to the company philosophy, analysis of the part and existing technology of production. Second part of thesis includes concrete proposals of upgrade, including technical and economical evaluation of these modifications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectefektivní opatřenícs
dc.subjecthydraulický rozvaděčcs
dc.subjectproductionen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjecteffective measuresen
dc.subjecthydraulic distributoren
dc.titleEfektivní opatření ve výrobě zadané součásti ve firměcs
dc.title.alternativeEffective measures in the production of the component in condition a firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-24-10:37:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:55:38en
sync.item.modts2020.03.31 04:58:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiala, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Popište použití software a práci s ním. 2) Jaká znáte další možnosti přesného upnutí součásti? 3) Náklady na provoz pracoviste frézování. 4) Co je výrobní dávka? 5) Upínání čelním unašečem. 6) Vrtání bez přerušení. 7) Specifikace tvrdých čelistí. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record