Show simple item record

Delineation of experimental ECG data

dc.contributor.advisorVítek, Martincs
dc.contributor.authorHejč, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:27:36Z
dc.date.available2019-05-17T03:27:36Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHEJČ, J. Rozměřování experimentálních záznamů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other66273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27536
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu QRS a nalezení hranic jednotlivých vln v cyklu EKG. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro detekci i rozměření signálu EKG. Z uvedených metod je realizován algoritmus založený na spojité vlnkové tranformaci. Detektor QRS i algoritmus pro rozměření jsou otestovány na standardní databázi signálů CSE vůči manuálně i automaticky stanoveným referenčním bodům. Dosažené výsledky jsou porovnány s dalšími obdobnými metodami. Diplomová práce se dále zabývá úpravou realizovaného algoritmu pro experimentální záznamy EKG z izolovaného králičího srdce podle Langendorffa. Jsou představena specifika snímání těchto dat a na základě časové a frekvenční analýzy jsou navrženy a realizovány dílčí modifikace algoritmu. Ověření účinnosti zvolených změn je pro velký rozsah záznamů provedeno na výběrové testovací databázi. Úspěšnost algoritmu je vyhodnocena na základě manuálně anotovaných referenčních bodů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a proposition of an algorithm for QRS complex and typical ECG waves boundaries detection. It incorporates a literature research focused on heart electrophysiology and commonly used methods for ECG fiducial points detection and delineation. Out of the presented methods an algorithm based on a continuous wavelet transform is implemented. Detection and delineation algorithm is tested on CSE standard signal database towards references determined both manually and automatically. Obtained results are compared to other congenerous methods. The diploma thesis is further concerned with an algorithm modification for experimental electrocardiograms of isolated rabbit hearts. Recording specifics of these data are introduced. Additionally, based on time and frequency analysis, particular modifications of the algorithm are proposed and realized. Due to a large extent of records functionality is verified on randomly selected database samples. Efficiency of the modified algorithm is evaluated through manually annotated references.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce komplexu QRScs
dc.subjectrozměření EKGcs
dc.subjectspojitá vlnková transformacecs
dc.subjectstandardní databáze CSEcs
dc.subjectexperimentální záznamy EKGcs
dc.subjectizolované králiččí srdce podle Langendorffa.cs
dc.subjectDetection of QRS complexen
dc.subjectECG fiducial points delineationen
dc.subjectcontinuous wavelet transformen
dc.subjectCSE standard databaseen
dc.subjectexperimental ECG recordsen
dc.subjectisolated rabbit heart.en
dc.titleRozměřování experimentálních záznamů EKGcs
dc.title.alternativeDelineation of experimental ECG dataen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-14-10:16:23cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:11:49en
sync.item.modts2021.11.12 20:11:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record