Show simple item record

Organizational Culture - the Suggestion of the Process of the Company Growth

dc.contributor.advisorPokorný, Jiřícs
dc.contributor.authorKirchnerová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:07:08Z
dc.date.available2019-11-27T20:07:08Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationKIRCHNEROVÁ, Z. Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other6414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27670
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve společnosti zjištěny nedostatky v obsahu práce a při nástupu do společnosti. Následně byla navržena opatření vedoucí k jejich odstranění. Hlavním cílem práce je navržení možných změn v oblasti firemní kultury při expanzi společnosti. Jmenovitě se jedná o formalizaci vztahů ve společnosti, sepsání etického kodexu, založení personálního oddělení, školení managementu, audit firemní kultury a využívání intranetu.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis is focused on improving the conditions of organizational culture in the company Sloane Park Property Trust, a. s. through results obtained from a questionnaire survey. The deficiencies in work content and entering into the company were detected in the company on the basis of an analysis of these gained results. Measures leading to the elimination of the deficiencies were proposed consequently. The principal aim of this thesis is the proposition of possible changes in the area of organizational culture by the company´s expansion. Namely these are formalization of the company´s relationships, formation of the ethics code, founding of a staff department, management training, audit of organizational culture and usage of the intranet.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectpracovní motivacecs
dc.subjectinterní komunikacecs
dc.subjectorganizational cultureen
dc.subjectwork motivationen
dc.subjectinternal communicationen
dc.titleFiremní kultura - návrh postupu při expanzi podnikucs
dc.title.alternativeOrganizational Culture - the Suggestion of the Process of the Company Growthen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-19cs
dcterms.modified2007-06-19-14:38:54cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid6414en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:01:51en
sync.item.modts2020.05.22 12:41:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMinarovičová, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeDoc. Ing. Jan Solař, CSc. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Jakub Tabas (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record