Show simple item record

Aerodynamic characteristics of airfoils

dc.contributor.advisorKoutník, Tomášcs
dc.contributor.authorFoltýn, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:00Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:00Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFOLTÝN, P. Aerodynamické vlastnosti leteckých profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63478cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27703
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje vliv geometrických charakteristik leteckého profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. V první části práce je definován letecký profil, jsou zde popsány jeho geometrické charakteristiky, vznik aerodynamických sil a také je popsáno proudění okolo profilu. Druhá část práce se zabývá vlivem geometrie profilu na jeho aerodynamické vlastnosti. To je ukázáno na profilech NACA čtyřmístné a šestimístné série, na jejich vztlakových a momentových čárách a polárách. Poslední část práce popisuje aerodynamické tunely a měření v nich. Práce se zaměřuje na měření sil a momentů pomocí aerodynamických vah a na měření statického a celkového tlaku. Měření rychlosti je zaměřeno na laserovou dopplerovskou anemometrii, žárovou anemometrii a PIV metodu. Velmi stručně jsou ukázány vybrané metody vizualizace proudění. Je zde také ukázáno porovnání charakteristik profilů získaných měřením v aerodynamickém tunelu a numerickou simulací v programu Xfoil.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis describes an influence of geometric characteristics of an airfoil on its aerodynamic properties. The first part of the thesis defines airfoil, describes its geometric characteristics, emergence of aerodynamic forces and convection around airfoil. The second part deals with influence of profile geometry on aerodynamic properties of airfoils. It is shown on NACA four and six digit profiles, in their buoyancy and moment lines and polars. The last part deals with wind tunnels and measurement in them. The thesis focuses on forces and moments measurement by force balances and static and total pressure measurement. Velocity measurement is focused on the laser Doppler velocimetry, on the hot-wire velocity probe and PIV method. Very briefly selected flow visualization methods are shown there. Comparison of profile characteristic obtained by measuring in wind tunnels and numerical simulation in Xfoil program is also shown there.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprofilcs
dc.subjectgeometrické charakteristikycs
dc.subjectvztlaková čáracs
dc.subjectodporová čáracs
dc.subjectmomentová čáracs
dc.subjectpoláracs
dc.subjectaerodynamický tunelcs
dc.subjectairfoilen
dc.subjectgeometric characteristicsen
dc.subjectbuoyancy lineen
dc.subjectdrag lineen
dc.subjectmoment lineen
dc.subjectpolaren
dc.subjectwind tunnelen
dc.titleAerodynamické vlastnosti leteckých profilůcs
dc.title.alternativeAerodynamic characteristics of airfoilsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:26cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63478en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:58:45en
sync.item.modts2020.05.22 13:21:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCejpek, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record