Show simple item record

Analysis of a System of Debt Collection of the Správa Železniční Dopravní Cesty, State Organization, Regional Directorate Brno

dc.contributor.advisorMusilová, Helenacs
dc.contributor.authorKheilová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:48Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:48Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKHEILOVÁ, E. Analýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64915cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27715
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek. Zaměřuje se na jejich vznik, zaúčtování, ekonomické a daňové aspekty. Dále se věnuje problému vymáhání pohledávek různými způsoby. Bakalářská práce hodnotí, jakým způsobem vymáhá pohledávky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno a navrhuje pro něj nejvhodnější způsoby vymáhání pohledávek.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with debts. It focuses on creation of debts, accounting, economic and tax aspects. Then it deals with problem of debt collection by different ways. The bachelor´s thesis reviews how to collect debts the Správa železniční dopravní cesty, state organization, Regional directorate Brno and it suggests which ways are the best on.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPohledávkacs
dc.subjectzávazekcs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectprekluzecs
dc.subjectvymáhání pohledávekcs
dc.subjectvýkon rozhodnutícs
dc.subjectexekucecs
dc.subjectDebten
dc.subjectobligationen
dc.subjectcreditoren
dc.subjectdebtoren
dc.subjectpreclusionen
dc.subjectdebt collectionen
dc.subjectenforcementen
dc.subjectexecutionen
dc.titleAnalýza systému vymáhání pohledávek u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Brnocs
dc.title.alternativeAnalysis of a System of Debt Collection of the Správa Železniční Dopravní Cesty, State Organization, Regional Directorate Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:44cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64915en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:41:16en
sync.item.modts2020.03.31 18:41:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKopřiva, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce: Viz příloha. Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: Vymezte rozdíly plynoucí ze skutečnosti, že jste práci zpracovávala pro státní organizaci, nikoliv pro podnikatelský subjekt. Existují určitá specifika daná touto situací? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record