Show simple item record

Analysis of Debt Collection Entrepreneur Michal Šidlo

dc.contributor.advisorMusilová, Helenacs
dc.contributor.authorČermáková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:10:51Z
dc.date.available2019-04-04T05:10:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationČERMÁKOVÁ, V. Analýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64913cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27718
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání obchodních pohledávek po splatnosti. Teoretická část se zabývá vznikem, zánikem, zajištěním, promlčením, způsobem vymáhání pohledávek – ať už mimosoudně nebo soudním výkonem rozhodnutí, exekucí. Dále je rozebrána doba obratu pohledávek a pohledávky z daňového a účetního hlediska. Analytická část práce analyzuje současný stav pohledávek podnikatele Michala Šidla a dosavadního způsobu vymáhání jeho pohledávek. Vlastní návrhy řešení uvádí způsoby zajištění a vymáhání pohledávek, které by podnikatel mohl využít, posouzení jejich výhodnosti z časového a finančního hlediska a návrhy na opatření, jak předcházet vzniku problematických pohledávek.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the issue of debt collection overdue. The theoretical part deals with the creation, dissolution, ensuring of limitation, by way of debt collection - whether out of court or judicial enforcement, execution.There is analyzed the turnover of receivables and receivables from the tax and accounting purposes too. The analytical part of the paper analyzes the current status of receivables entrepreneur Michal Šidlo resides and of the method of enforcing its claims. The last part provides ways to ensure a recovery that business might use to assess their advantages of time and financial considerations and proposals for measures to prevent problematic loans.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPohledávkacs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectzávazekcs
dc.subjectvymáhání pohledávekcs
dc.subjectsoudcs
dc.subjectvýkon rozhodnutícs
dc.subjectexekuce.cs
dc.subjectDebten
dc.subjectcreditoren
dc.subjectdebtoren
dc.subjectobligationen
dc.subjectdebt collectionen
dc.subjectcourten
dc.subjectenforcementen
dc.subjectexecution.en
dc.titleAnalýza vymáhání pohledávek u podnikatele Michala Šidlacs
dc.title.alternativeAnalysis of Debt Collection Entrepreneur Michal Šidloen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:44cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64913en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:28:15en
sync.item.modts2020.03.31 03:02:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKáfuňková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce: Viz příloha. Odpovězeno. Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.: V BP uvádíte možnost využití software pro správu pohledávek. Jaký software máte na mysli? Jaký by byl přínos toho software? Odpovězeno. Mgr. Milan Chytil: V jaké výši doporučujete platbu předem? Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: Jakým způsobem jste potvrdila hypotézy? Odpovězeno částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record