Show simple item record

Comparison of Selected Financial Products Contributing to Old Age Ensurance

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorSýkorová, Renátacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:07:39Z
dc.date.available2019-11-27T20:07:39Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationSÝKOROVÁ, R. Komparace vybraných finančních produktů vedoucích k zajištění stáří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other6389cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27815
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá jedním z největších sociálních problémů současné doby, důchodovým systémem. Vzhledem k tomu, že důchodový systém je v ČR neudržitelný, je třeba se na stáří připravit individuálně bez spoléhání na podporu státu. Ve své práci se zaměřím na analýzu vybraných produktů finančního trhu, které mohou sloužit k zajištění spokojeného stáří. Analýza bude zohledňovat občany dle stáří, výši spoření a v neposlední řadě také podle příjmů. Teoretická část je zaměřena na vymezení nejdůležitějších pojmů a popsání fungování jednotlivých produktů. Praktická část pak analyzuje modelové příklady klientů při spoření v různých dobách, v různých kombinacích investiční částky a různé příklady daňových skupin. Tato část se věnuje komparaci jednotlivých produktů a nalezení optimální kombinace pro spoření na stáří.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with one of the biggest social problems of present days, with the retirement system. Regarding the fact that the retirement system in the Czech Republic is unsatisfactory, it is necessary to prepare for the retirement individually without relying on the support of the state. I aim my bachelor thesis at selected products of the financial market that can help ensure contented old age. The analysis takes into consideration the age, the amount of savings and, last but not least, the tax rates to which people belong. The theoretical part deals with the most important definitions and describes the functioning of particular products. The practical part analyses examples of clients saving their money at different times, in different combinations of investment sum, and various examples of tax groups. This part deals with comparison of different products and tries to find the ideal combination for saving for the old age.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDůchodová reformacs
dc.subjectfinanční trhcs
dc.subjectdůchodový systémcs
dc.subjectpenzijní fondycs
dc.subjectinvestiční životní pojištěnícs
dc.subjectkapitálové životní pojištěnícs
dc.subjectdůchodové pojištěnícs
dc.subjectpodílové fondy.cs
dc.subjectRetirement reformen
dc.subjectfinancial marketen
dc.subjectretirement systemen
dc.subjectpension fundsen
dc.subjectinvestment life insuranceen
dc.subjectcapital life insuranceen
dc.subjectretirement insuranceen
dc.subjectshares funds.en
dc.titleKomparace vybraných finančních produktů vedoucích k zajištění stářícs
dc.title.alternativeComparison of Selected Financial Products Contributing to Old Age Ensuranceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-19cs
dcterms.modified2007-06-19-13:23:59cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid6389en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:57:01en
sync.item.modts2020.05.22 13:24:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOppl, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeProf. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jiří Klíma (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) JUDr. Tomáš Soukup (člen) Ing. Martin Pernica (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record