Show simple item record

Assessing Selected Indicators of a Company Using Time Series

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorVšianský, Martincs
dc.date.accessioned2014-12-19T08:45:18Z
dc.date.available2014-12-19T08:45:18Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVŠIANSKÝ, M. Posouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66363cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27888
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá společností Authentica, s.r.o. Pro tuto společnost je v práci zpracováno několik finančních ukazatelů pomocí analýzy časových řad v průběhu posledních 9 let. Cílem práce je využití statistických metod pro zhodnocení finančního zdraví společnosti a následně návrhy na zlepšení zjištěné ekonomické situace. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části je uvedena teorie potřebná pro statistické zpracování časových řad. V praktické části je nejdříve představena společnost Authentica, s.r.o. a následně jsou statistické metody z teorie aplikovány pomocí formuláře vytvořeného v programu Visual Basic na konkrétní data z výročních zpráv. Dále je pomocí časových řad určena predikce vývoje na následující dva roky pro zvolené ukazatele. Poslední částí práce jsou návrhy na řešení zjištěných problémů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on company Authentica Ltd., which financial indicators have been adapted for time series analysis, over the last 9 years. The aim of this work is to evaluate financial health of the company by using statistical methods, and to offer suggestions for improvement of its economic status. My dissertation is divided into three parts. The first part is describing the theory of statistical analysis of time series. The second part is then the practical one, in which Authentica Ltd. is introduced, and subsequently the statistical methods - described in the first part - are applied using a form created in Visual Basic to the real annual reports data. In this part I have also made a two-year prediction for selected financial indicators. The third part of this thesis is aiming to provide proposals for solution of the challenges identified in the second part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectprvní diferencecs
dc.subjectkoeficient růstucs
dc.subjectvyrovnánícs
dc.subjecttrendcs
dc.subjectprognóza.cs
dc.subjectRegression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectfirst differenceen
dc.subjectgrowth coefficienten
dc.subjectalignmenten
dc.subjecttrenden
dc.subjectprognosis.en
dc.titlePosouzení vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řadcs
dc.title.alternativeAssessing Selected Indicators of a Company Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.extent1.36 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-17-10:59:14cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66363en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:14en
sync.item.modts2021.11.08 12:16:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHejmalová, Helenacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PaedDr. Dalibor Martíšek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. - Způsob motivování zaměstnanců, koeficienty plnění norem - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record