Show simple item record

Effect of engine load on the output parameters of the tractor kits

dc.contributor.advisorBauer, Františekcs
dc.contributor.authorPaulmichl, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:35:31Z
dc.date.available2018-10-21T16:35:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPAULMICHL, R. Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27917
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty byly tabulkově a graficky zpracovány a byla provedena analýza naměřených hodnot. Diplomová práce vytváří náhled na problematiku zatížení spalovacího motoru, které vzniká vlivem pracovních podmínek v dopravě a při základním zpracování půdy s různě nastavenými režimy provozu traktoru. Cílem práce je zjistit, jaký praktický vliv má zatížení na sledované parametry motoru a jakými způsoby by bylo možné dosáhnout vyšší výkonnosti traktorových souprav s co možná minimální energetickou náročností.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the current situation in the construction of tractors, particularly engines and accessories. The work includes a methodology for measuring tractor rigs in traffic as well as methodology for plough/plow kits measuring. The measured values were tabulated, graphically presented and analysed. The thesis provides an overview of the issue of the combustion engine load placed on the engine by working conditions in transport, during primary soil tillage with different modes of operation of the tractor set. The thesis aim is to find out the practical effect of the engine load on the monitored parameters and to indicate possibilities for achieving higher efficiency in tractor units with minimum fuel performanceen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpalovací motorcs
dc.subjectcommon railcs
dc.subjectsnižování výfukových emisícs
dc.subjectpřevodovkycs
dc.subjectpřeplňovánícs
dc.subjectregulační hydraulikacs
dc.subjectmetodika měřenícs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectspotřeba palivacs
dc.subjectotáčkycs
dc.subjectměrná spotřeba palivacs
dc.subjectekonomika provozu.cs
dc.subjectCombustion engineen
dc.subjectcommon railen
dc.subjectreducing exhaust emissionsen
dc.subjecttransmissionsen
dc.subjectturbochargingen
dc.subjectcontrol hydraulicsen
dc.subjectmethods of measurementen
dc.subjectpoweren
dc.subjectfuel consumptionen
dc.subjectspeeden
dc.subjectspecific fuel consumptionen
dc.subjectfuel economy.en
dc.titleVliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových soupravcs
dc.title.alternativeEffect of engine load on the output parameters of the tractor kitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-25-07:41:13cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:56:45en
sync.item.modts2020.03.31 14:50:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSvída, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record