Show simple item record

Optimizing measurement procedure of the optical radiation scattered by solid surface performed by the scattermeter

dc.contributor.advisorOhlídal, Miloslaven
dc.contributor.authorKlus, Jakuben
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:49Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKLUS, J. Optimalizace procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného scattermeterem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64820cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27951
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného pomocí scatterometru. V práci je popsáno několik metod použitelných k nalezení souboru pozic nepřekrývajících se kruhových detektorů na povrchu polokoule (i koule). Výsledky práce jsou aplikovány na samotný meřicí přístroj a je ukázána shoda experimentálních výsledku získaných před i po optimalizaci. Výhodu nového uspořádání lze nalézt především v převedení dřívejšího způsobu měření na soubor nezávislých měření, což má význam pro matematické zpracování výsledků.en
dc.description.abstractThis work concerns with optimizing the measurement procedure of the optical radiation scattered from a solid surface performed by the scattermeter. The major part is devoted to the description of methods of finding set of positions of non-overlapping circular detectors on a surface of a hemisphere (or a sphere). Results of the optimization are applied to the measurement device. The agreement of the previous and new measurement procedures is shown in the end of this work. The crucial advantage of the new procedure is that the new set of point allows us to treat the measured values independently. This is useful for the mathematical processing of the results.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozptyl elektromagnetického zářeníen
dc.subjectscattermeteren
dc.subjectdrsné povrchyen
dc.subjectsolární článkyen
dc.subjectScattering of the electromagnetic radiationcs
dc.subjectscattermetercs
dc.subjectrought surfacescs
dc.subjectsolar cellscs
dc.titleOptimalizace procedury měření optického záření rozptýleného pevnými tělesy prováděného scattermeteremen
dc.title.alternativeOptimizing measurement procedure of the optical radiation scattered by solid surface performed by the scattermetercs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-24-14:29:05cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64820en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:18:19en
sync.item.modts2021.11.12 17:33:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaiser, Jozefen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record