Show simple item record

Low cycle fatigue of pseudoelastic NiTi alloy

dc.contributor.advisorPantělejev, Liborcs
dc.contributor.authorKaňová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-05-17T16:00:05Z
dc.date.available2018-05-17T16:00:05Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKAŇOVÁ, M. Nízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64823cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27953
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem mechanických vlastností slitiny NiTi, která vykazuje jev pseudoelasticity a paměťového efektu. V části zabývající se únavou je zkoumána oblast funkční a strukturní únavy. Cílem této práce bylo provést a vyhodnotit sérii únavových testů. Materiál k experimentům byl dodán ve formě drátu, který byl upnut do speciálních čelistí. V první části experimentu jsou vyhodnoceny tahové zkoušky, kterými lze dokázat reprodukovatelnost měření. Dále byla provedena série únavových zkoušek. Výsledky těchto testů byly vyhodnoceny společně s výsledky již dříve provedených zkoušek. Jedna část diskuse byla zaměřena na porovnání změn tvaru hysterezních smyček při cyklickém zatěžování v závislosti na rychlosti zatěžování. Ve druhé části byly vyneseny křivky únavové životnosti. Bylo zjištěno, že tyto křivky mají nestandardní tvar, který je v práci vysvětlen.cs
dc.description.abstractThis work is focused on study of mechanical properties of NiTi alloy which shows pseudoelastic and shape memory behaviour. Functional and structural fatigue of the material is examined. The main aim of this work was to perform and to evaluate a series of fatigue tests. The material was supplied in the form of wire which was gripped in the machine using special grips. In the first part of the experiment, tensile tests are evaluated and the reproducibility of measurements is demonstrated. Then, a series of cyclic tests was performed. Results were analysed together with previous measurements. One part of discussion concerned changes of the hysteresis loops during cycling and their dependence on strain rate. The fatigue life curves were plotted. It was found that these curves have non-standard shapes. The reasons for this are explained in the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPseudoelastická NiTi slitinacs
dc.subjectmateriály s tvarovou pamětícs
dc.subjectmartenzitická transformacecs
dc.subjecthysterezní smyčkycs
dc.subjectnízkocyklové únavacs
dc.subjectPseudoelastic NiTi alloyen
dc.subjectshape memory materialsen
dc.subjectmartensitic transformationen
dc.subjecthysteresis loopen
dc.subjectlow cycle fatigueen
dc.titleNízkocyklová únava pseudoelastické slitiny NiTics
dc.title.alternativeLow cycle fatigue of pseudoelastic NiTi alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2013-06-25-07:54:06cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64823en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:19:17en
sync.item.modts2019.05.18 01:23:45en
dc.contributor.refereeHutař, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record