Show simple item record

Challenges in Optimal Bandwidth for Medical Image Transfer

dc.contributor.advisorDostál, Ottocs
dc.contributor.authorSchindler, Vladimírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:45:37Z
dc.date.available2018-10-21T22:45:37Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSCHINDLER, V. Problematika optimální šířky přenosového pásma pro přenos medicinských obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71358cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/27973
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na optimalizaci parametrů přenosového pásma pro transport medicínských obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními a vzdálenými datovými úložišti. Jako reálná a plně funkční struktura, jež bude v této práci analyzována, byl zvolen systém MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine). Práce nejprve rozebírá provoz menších zdravotnických organizací a jejich modalit, které využívají tento systém pro vzdálenou archivaci dat. Analýza provozu je poté statisticky zpracována. Disertační práce se dále zabývá analýzou zvýšení zabezpečení přístupu pracovních stanic do zdravotnického systému a posuzuje jeho vliv na přenášená data. Je zde porovnáván vliv nastavení přenosových parametrů a nejpoužívanějších typů šifer na rychlost přenosu.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis is focused on the optimization of bandwidth parameters for the transport of medical image data between medical devices and remote data storage. As real and fully functional structure, which will be analyzed in this work. It was selected system MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine). The thesis examines the operation of the small health organizations and their modalities, which use this system for remote data archiving. Traffic analysis is then statistically processed. The thesis also deals with the analysis of increasing the security during accessing health system, and assesses its impact on transmitted data. The effect of setting the transmission parameters and the most widely used types of ciphers on the transfer speed is also compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMeDiMedcs
dc.subjectDICOMcs
dc.subjectPACScs
dc.subjectIPSeccs
dc.subjectmodalitacs
dc.subjectzabezpečenícs
dc.subjectMeDiMeden
dc.subjectDICOMen
dc.subjectPACSen
dc.subjectIPSecen
dc.subjectmedical imagesen
dc.subjecttelemedicineen
dc.subjectsecurityen
dc.titleProblematika optimální šířky přenosového pásma pro přenos medicinských obrazových datcs
dc.title.alternativeChallenges in Optimal Bandwidth for Medical Image Transferen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-09-16cs
dcterms.modified2014-09-19-14:56:19cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid71358en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:57:45en
sync.item.modts2019.05.18 07:34:53en
dc.contributor.refereeŠimák, Boriscs
dc.contributor.refereeŠárek, Milancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record