Show simple item record

Development of Competitiveness of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorCundová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:39Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:39Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCUNDOVÁ, K. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28040
dc.description.abstractV diplomové práci je řešena problematika posilování konkurenceschopnosti tuzemské cestovní kanceláře provozující zahraniční zájezdy. Teoretická část práce zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se týkají konkurenceschopnosti podniku a posilovaní konkurenceschopnosti. V praktické části jsou teoretické poznatky užity v praxi. Hlavní součásti práce je analyzování současného stavu firmy, mikroekonomického a makroekonomického okolí firmy, které ovlivňují její činnost, za účelem vytvoření návrhů, jež by napomohly zvýšit konkurenční schopnost cestovní kanceláře.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis concerns with a theme of strengthening competitiveness of a travel agency, which makes tours to abroad. Theoretical part of the work includes knowledge about competitiveness and strengthening of the competitiveness. In practical part are knowledge used in a practice. The main part of the work is analysis of the travel agency and microeconomics and macroeconomics environment, which influences the company. These analysis are made because of raise proposal for strengthening competitiveness of the travel agency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnost firmycs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectkonkurenční prostředícs
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitiveness of a firmen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectcompetitive environmenten
dc.titlePosilování konkurenceschopnosti firmycs
dc.title.alternativeDevelopment of Competitiveness of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-20-08:55:08cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid66457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:16:23en
sync.item.modts2021.11.12 15:54:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKonečný, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího diplomové práce: Odpovězeno Otázka oponenta diplomové práce: Odpovězeno Otázka: Ing. Jiří Baťka Považujete návrhy za postačující? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record